< <

Στο δάσος του Πολυδενδρίου

Στις πλαγιές της οροσειράς του Μαυροβουνίου με ψιλότερη κορυφή τα 1054μ βρίσκεται το δημόσιο δάσος Πολυδενδρίου. Παλιό οθωμανικό τσιφλίκι σήμερα έχει αξιοποιηθεί στο ΒΑ τμήμα του και προσφέρεται σε όλους τους πολίτες για επισκέψεις και πλήθος δραστηριοτήτων όπως (περιβαλλοντική εκπαίδευση, πεζοπορία, ποδηλασία κτλ.) και ως χώρος αναψυχής από το Υπουργείο Γεωργίας. Στο Ελληνικό δημόσιο περιήλθε το 1994, από την τότε βασιλική οικογένεια που το διαχειριζόταν έως το 1904, και η διοίκηση και διαχείριση του σήμερα ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία βλάστησης και το δάσος αποτελεί σημαντικό βιότοπο για πολλά είδη πανίδας (έχει συμπεριληφθεί εντός της οριοθετιμενης περιοχής Natura 2000 του Μαυροβουνίου).

Σ’αυτόν τον υπέροχο τόπο τα μέλη του ΣΠΟΡΤ είχαν την τύχη να περπατήσουν μέσα στα μονοπάτια του για μια συνολική πορεία 5 ωρών το περασμένο σαββατοκύριακο. Η περιοχή όμως του Πολυδεντριου εκτός από το δάσος έχει και καλές παραλίες. Ήταν λοιπόν για μας ο ιδανικότερος συνδυασμός βουνού και θάλασσας Η ημέρα ήταν ιδανική για δραστηριότητες τέτοιου είδους και πραγματικά την απολαύσαμε.

Have your say