< <

Οι υδροβιότοποι

Σαν σύλλογος με ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος συχνά επισκεπτόμαστε περιοχές με ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον.

Οι υγρότοποι είναι περιοχές που συνδυάζουν το υδάτινο με το χερσαίο περιβάλλον δίνοντας τη δυνατότητα συνύπαρξης σε πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς. Σαν υγρότοποι αναφέρονται περιοχές με έλη ή βάλτους, συγκεντρώσεις νερού φυσικές ή τεχνητές, πρόσκαιρες ή σταθερές, με νερό στάσιμο ή τρεχούμενο, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό, καθώς και οι θαλάσσιες περιοχές με βάθος μικρότερο των 6 μέτρων.

Η οικολογική σημασία των υγροτόπων αναγνωρίστηκε παγκόσμια με τη συνθήκη που υπογράφτηκε στις 2/7/1971 στο Ramsar του Ιράν, μεταξύ άλλων και από την Ελλάδα. Με αυτή καθορίστηκαν οι υγρότοποι διεθνούς σημασίας και το πλαίσιο προστασίας τους. Έτσι, κάθε χώρα πρέπει να προάγει τη διατήρηση των υγροτόπων με τη δημιουργία περιοχών ειδικής προστασίας της φύσης, να ενθαρρύνει την έρευνα και την ανταλλαγή στοιχείων σχετικών με τους υγροτόπους, τη χλωρίδα και την πανίδα τους και να προσπαθεί να αυξήσει τους πληθυσμούς των υδρόβιων πτηνών.

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν εξαιρετική τη σημασία των υγροτόπων της χώρας μας είναι το ότι αποτελούν σταθμούς στο ταξίδι των αποδημητικών πουλιών ή τόπους όπου ξεχειμάζουν. Οι υγρότοποι καθώς εμπλουτίζονται με τα υλικά που μεταφέρουν τα ποτάμια και οι παλίρροιες της θάλασσας ευνοούν την ανάπτυξη πλούσιας βλάστησης που δίνει τη δυνατότητα επιβίωσης σε πλήθος οργανισμών: Ψάρια, αμφίβια, ερπετά και πουλιά γεννούν τα αυγά τους στη βλάστηση των περιοχών αυτών.

Επιπρόσθετα, οι υγρότοποι ρυθμίζουν την υδρομηχανική ισορροπία και το κλίμα της περιοχής (μετριάζοντας τον καύσωνα και το υπερβολικό ψύχος).

Τα τελευταία χρόνια τεράστιες εκτάσεις υγροτόπων αποξηράνθηκαν για να αποδοθούν στη γεωργία (όπως η λίμνη Κάρλα) ενώ άλλες επιβαρύνθηκαν από τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων ή άλλαξαν από τη διευθέτηση χειμάρρων και ποταμών.

Από τη σύμβαση Ramsar προστατεύονται οι παρακάτω 11 υγρότοποι στη χώρα μας:

  1. Το δέλτα των ποταμών Λούρου και Άραχθου.
  2. Το δέλτα του ποταμού Έβρου.
  3. Το συγκρότημα των λιμνών της Θράκης: Βιστωνίδα-Πόρτο Λάγος-Ξηρολίμνη-Μαυρολίμνη-Αλυκή-Πτελέα-Ισμαρίδα.
  4. Η τεχνητή λίμνη Κερκίνη.
  5. Οι λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά.
  6. Η λίμνη Μικρή Πρέσπα.
  7. Το δέλτα των ποταμών Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα.
  8. Το δέλτα του ποταμού Νέστου.
  9. Η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου.
  10. Η λιμνοθάλασσα Κοτύχι στην Πελοπόννησο.

Εκτός από αυτούς υπάρχουν και τουλάχιστον 20 άλλοι υγρότοποι εξαιρετικής σημασίας στη χώρα μας όπως το δέλτα του Αχελώου και η λίμνη Βεγορίτιδα.

Have your say