< <

Εθνικοί Δρυμοί

Οι Εθνικοί Δρυμοί είναι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που πολλές φορές παρουσιάζουν και ιστορικό ενδιαφέρον (Όλυμπος, Παρνασσός, Σούνιο).

Η σπανιότητα των φυτών και ζώων που ενδημούν στις περιοχές αυτές και το ευαίσθητο οικοσύστημά επιβάλλουν την ανάγκη προστασίας τους από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Έτσι, το Ελληνικό κράτος με Νομοθετικά Διατάγματα κηρύσσει μια τέτοια περιοχή σαν Εθνικό Δρυμό.

Κάθε Δρυμός περιλαμβάνει έναν πυρήνα και πιθανόν μια περιφερειακή ζώνη.

Στον πυρήνα που έχει έκταση τουλάχιστον 15.000 στρέμματα, επιτρέπεται μόνο η φωτογράφηση, η παρατήρηση της πανίδας και της χλωρίδας, η επιστημονική έρευνα, η παραμονή σε ειδικούς χώρους και όχι η κατασκήνωση.

Στην περιφερειακή ζώνη που έχει έκταση τουλάχιστον ίση με τον πυρήνα, επιτρέπεται η ήπια δραστηριότητα όπως δασική εκμετάλλευση, γεωργία, κτηνοτροφία και τουρισμός.

Εκτός από τους Εθνικούς Δρυμούς υπάρχουν και άλλες προστατευόμενες περιοχές που χαρακτηρίζονται σαν Υδροβιότοποι, Αισθητικά δάση, Μνημεία της φύσης, Περιοχές ιδιαίτερου Φυσικού κάλλους, Περιοχές προστασίας της φύσης, Θαλάσσια πάρκα.

Αναφέρουμε τους 10 Εθνικούς Δρυμούς της χώρας μας, κατά σειρά ίδρυσης:

  1. Εθνικός Δρυμός Ολύμπου.
  2. Εθνικός Δρυμός Παρνασσού.
  3. Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας.
  4. Εθνικός Δρυμός Αίνου.
  5. Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς.
  6. Εθνικός Δρυμός Οίτης.
  7. Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Βάλια Κάλντα).
  8. Εθνικός Δρυμός Βίκου – Αώου.
  9. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών.
  10. Εθνικός Δρυμός Σουνίου.

Το 1974 ιδρύθηκε και ο Εθνικός Δρυμός Τατοΐου που όμως δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ.

Η συνολική έκταση των πυρήνων είναι 343.780 στρέμματα και η συνολική περιφερειακή ζώνη 343.540 στρέμματα.

Από τον κατάλογο που παραθέσαμε φαίνεται ότι ολόκληρες περιοχές της χώρας μας (Θράκη, Θεσσαλία, Πελοπόννησος) δεν έχουν ούτε έναν Εθνικό Δρυμό. Έτσι, και αυτοί που υπάρχουν δεν επικοινωνούν μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη μετακίνηση της άγριας πανίδας.

Σε μια χώρα σαν τη δική μας με την εκπληκτική γεωμορφολογική ποικιλότητα και τον τεράστιο πλούτο σε άγρια ζωή, επιβάλλεται η κήρυξη τουλάχιστον άλλων 10 Εθνικών Δρυμών. Ειδικά στην περιοχή του νομού μας υπάρχει από χρόνια η σκέψη ίδρυσης του Εθνικού Δρυμού Ασπροποτάμου, σαν συνέχεια εκείνου της Βάλια Κάλντα.

Μη φανταστεί κανείς ότι στους Εθνικούς Δρυμούς όλα είναι ιδανικά. Η ελλιπής ή ακόμα και ανύπαρκτη φύλαξή τους (μόνο στον Όλυμπο και στη Σαμαριά υπάρχει έλεγχος επισκεπτών) δεν τους προστατεύει αποτελεσματικά. Οικονομικά συμφέροντα απειλούν τις περιφερειακές ζώνες αλλά ακόμα και τους πυρήνες (ας θυμηθούμε τα σχέδια της ΔΕΗ για φράγμα στη Βάλια Κάλντα, και τις προτάσεις για χιονοδρομικά κέντρα στις πλαγιές του Ολύμπου, ακόμα και για τελεφερίκ μέχρι το θρόνο του Δία).

Σε επόμενα άρθρα μας θα αναφερθούμε αναλυτικά σε καθέναν από τους 10 Εθνικούς Δρυμούς, αφού σαν σύλλογος έχουμε επισκεφθεί τους περισσότερους από αυτούς και γνωρίσαμε την ιδιαίτερη ομορφιά τους.

Have your say