< <

Αξιολόγηση δραστηριοτήτων από την Ε.O.O.A.

Α.  ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  1. ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ

Από Απρίλιο μέχρι και Νοέμβριο

1.1  Αναβάσεις σε κορυφές από 1.401μ. μέχρι 1.900μ. και με  υψομετρική διαφορά τουλάχιστον 500μ. ή αναβάσεις σε κορυφές μικρότερου ύψους και  με υψομετρική διαφορά τουλάχιστον 800μ. ή αναβάσεις σε κορυφές μεγαλύτερου ύψους και με υψομετρική διαφορά μέχρι 800μ. (εάν δεν πραγματοποιηθεί η ανάβαση στην κορυφή, τότε η δραστηριότητα αυτή καταχωρείται στην κατηγορία 2.1)

* Από 5 μέχρι 10 άτομα                                  βαθμοί  2

* Από 11 μέχρι 20 άτομα                                βαθμοί  3

* Πάνω από 20 άτομα                                    βαθμοί  4        

1.2  Αναβάσεις σε κορυφές πάνω από 1.900μ. και με υψομετρική διαφορά τουλάχιστον 800μ. (εάν η υψομετρική διαφορά είναι μέχρι 800μ., τότε η ανάβαση καταχωρείται στην προηγούμενη κατηγορία 1.1). (εάν δεν πραγματοποιηθεί η ανάβαση στην κορυφή, τότε η δραστηριότητα αυτή καταχωρείται στην κατηγορία 2.1)

* Από 5 μέχρι 10 άτομα                                  βαθμοί  3

* Από 11 μέχρι 20 άτομα                                βαθμοί  4

* Πάνω από 20 άτομα                                    βαθμοί  5

Από Δεκέμβριο μέχρι και Μάρτιο

1.3  Αναβάσεις σε κορυφές από 1.401μ. μέχρι 1.900μ. και με  υψομετρική διαφορά τουλάχιστον 500μ. ή αναβάσεις σε κορυφές μικρότερου ύψους και  με υψομετρική διαφορά τουλάχιστον 800μ. ή αναβάσεις σε κορυφές μεγαλύτερου ύψους και με υψομετρική διαφορά μέχρι 800μ.(εάν δεν πραγματοποιηθεί η ανάβαση στην κορυφή, τότε η δραστηριότητα αυτή καταχωρείται στην κατηγορία 2.2)

* Από 5 μέχρι 10 άτομα                                  βαθμοί  3

* Από 11 μέχρι 20 άτομα                                βαθμοί  4

* Πάνω από 20 άτομα                                      βαθμοί  5

1.4  Αναβάσεις σε κορυφές πάνω από 1.900μ. και με υψομετρική διαφορά τουλάχιστον 800μ. (εάν η υψομετρική διαφορά είναι μέχρι 800μ., τότε η ανάβαση καταχωρείται στην προηγούμενη κατηγορία 1.3). (εάν δεν πραγματοποιηθεί η ανάβαση στην κορυφή, τότε η δραστηριότητα αυτή καταχωρείται στην κατηγορία 2.2)

* Από 5 μέχρι 10 άτομα                                  βαθμοί    4

* Από 11 μέχρι 20 άτομα                                βαθμοί  5

* Πάνω από 20 άτομα                                    βαθμοί    6       

  1. ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ – ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ

Από Απρίλιο μέχρι και Νοέμβριο

2.1  Ορεινή πεζοπορία (όταν δεν γίνεται ανάβαση σε κορυφές των παρ. 1.1 & 1.2)

Διασχίσεις ευρωπαϊκών / εθνικών μονοπατιών ή διασχίσεις φαραγγιών / χαραδρών και πορεία τουλάχιστον 5 ωρών. (η βαθμολογία είναι ανά ημέρα)

* Από 5 μέχρι 10 άτομα                      βαθμοί               1

* Από 11 μέχρι 20 άτομα                    βαθμοί               2

* Πάνω από 20 άτομα                        βαθμοί               3       

Από Δεκέμβριο μέχρι και Μάρτιο

2.2  Ορεινή πεζοπορία (όταν δεν γίνεται ανάβαση σε κορυφές των παρ. 1.3 & 1.4)

Διασχίσεις ευρωπαϊκών / εθνικών μονοπατιών ή διασχίσεις φαραγγιών / χαραδρών και πορεία τουλάχιστον 5 ωρών. (η βαθμολογία είναι ανά ημέρα)

* Από 5 μέχρι 10 άτομα                      βαθμοί               2

* Από 11 μέχρι 20 άτομα                    βαθμοί               3

* Πάνω από 20 άτομα                        βαθμοί               4

Β.  ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

  1. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – TREKKING

5.1  Οργάνωση αποστολών

* Σε βουνά Ευρώπης                                     βαθμοί     4

* Σε βουνά Αφρικής                                       βαθμοί     6

* Σε βουνά υπολοίπων ηπείρων                   βαθμοί  12

5.2  Αναβάσεις (ανεξάρτητα διάρκειας και αριθμού συμμετοχών)

* Σε βουνά μέχρι 3000μ.                                 βαθμοί    5

* Ανάβαση σε κορυφή καλοκαίρι                   βαθμοί  5

* Ανάβαση σε κορυφή χειμώνα                    βαθμοί    10

 

* Σε βουνά από 3000μ μέχρι 5000μ.              βαθμοί  10

* Ανάβαση σε κορυφή καλοκαίρι                 βαθμοί      10

* Ανάβαση σε κορυφή χειμώνα                      βαθμοί      20

 

* Σε βουνά από 5000μ. μέχρι 6000μ. βαθμοί      20

* Ανάβαση σε κορυφή καλοκαίρι                  βαθμοί      20

* Ανάβαση σε κορυφή χειμώνα                     βαθμοί      40

 

* Σε βουνά από 6000μ. μέχρι 7000μ. βαθμοί      30

* Ανάβαση σε κορυφή καλοκαίρι                  βαθμοί      30

* Ανάβαση σε κορυφή χειμώνα                    βαθμοί        60

 

* Σε βουνά από 7000μ. μέχρι 8000μ. βαθμοί      50

* Ανάβαση σε κορυφή καλοκαίρι                 βαθμοί        50

* Ανάβαση σε κορυφή χειμώνα                    βαθμοί      100

 

* Σε βουνά πάνω από 8000μ.                        βαθμοί      100

* Ανάβαση σε κορυφή καλοκαίρι                 βαθμοί      100

* Ανάβαση σε κορυφή χειμώνα                    βαθμοί      200

5.3 Πολυήμερες διασχίσεις – Trekking (ανεξάρτητα διάρκειας και αριθμού συμμετοχών)

* Σε βουνά Ευρώπης καλοκαίρι                    βαθμοί        5

* Σε βουνά Ευρώπης χειμώνα                      βαθμοί        10

* Σε βουνά εκτός Ευρώπης καλοκαίρι          βαθμοί      10

* Σε βουνά εκτός Ευρώπης χειμώνα               βαθμοί      20

Have your say